"show" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

show czasownik

show + rzeczownik
Kolokacji: 767
show signs • show improvement • show respect • show promise • show emotion • show symptoms • show traces • show mercy • ...
czasownik + show
Kolokacji: 72
start showing • begin showing • fail to show • want to show • try to show • intend to show • begin to show • go to show • ...
show + przyimek
Kolokacji: 76
show up • show off • show out • show above • show throughout • ...
show + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 138
clearly show • consistently show • show live • show white • repeatedly shown • actually show • finally show • shown earlier • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 31
1. clearly show = najwyraźniej pokaż clearly show
4. actually show = faktycznie pokaż actually show
5. finally show = w końcu pokaż finally show
7. later shown = później pokazany later shown
8. simply show = po prostu pokaż simply show
9. shown publicly = pokazany publicznie shown publicly
11. once show = kiedyś pokaż once show
12. show well = pokaż dobrze show well
13. show live = pokaż na żywo show live
15. show white = bielej show white
17. occasionally show = od czasu do czasu pokazuj occasionally show
18. show plainly = pokaż najwyraźniej show plainly
19. regularly shown = regularnie pokazany regularly shown
23. so far shown = do tej pory pokazany so far shown
25. initially show = początkowo pokaż initially show
28. merely show = jedynie pokaż merely show
29. hardly show = ledwie widowisko hardly show
30. better show = lepsze widowisko better show
31. barely show = ledwie pokaż barely show

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.