"effective mode" — Słownik kolokacji angielskich

effective mode kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): faktyczny sposób
  1. effective przymiotnik + mode rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Again we found both modes equally effective.

    Podobne kolokacje: