"effective with" — Słownik kolokacji angielskich

effective with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczny z
  1. effective przymiotnik + with przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    But he said their efforts would be more effective with American help.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo