"need effective" — Słownik kolokacji angielskich

need effective kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potrzeba skuteczny
  1. need czasownik + effective przymiotnik
    Luźna kolokacja

    This means it needs effective screening and filtering which can be difficult, bulky and expensive.