"effective on" — Słownik kolokacji angielskich

effective on kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczny na
  1. effective przymiotnik + on przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    This was to be effective the following day, on 26 April 1919.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo