"effective to" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "effective to" po angielsku

przymiotnik
 1. skuteczny, efektywny
  producing a successful result
  It wasn't the most effective way to solve this problem. (To nie był najbardziej skuteczny sposób, żeby rozwiązać ten problem.)
  It's a highly effective method. (To jest wysoce skuteczna metoda.)
  What an easy and effective strategy! (Jaka łatwa i skuteczna strategia!)
 2. obowiązujący (np. prawo)
  The effective law does not allow for that. (Obowiązujące prawo nie pozwala na to.)
  This law will be effective in a month. (To nowe prawo będzie obowiązujące za miesiąc.)
 3. faktyczny, rzeczywisty
  The effective situation is different than you think. (Rzeczywista sytuacja jest inna niż się ci wydaje.)
  What is the effective state of her health? (Jaki jest faktyczny stan jej zdrowia?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"effective to" — Słownik kolokacji angielskich

effective to kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczny aby
 1. effective przymiotnik + to przyimek
  Silna kolokacja

  One is simply far more effective and important to his team than the other.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo