"effective concentration" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczna koncentracja
  1. effective przymiotnik + concentration rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Supply problems and aircraft accidents were still preventing a fully effective concentration of force and effort.

podobne do "effective concentration" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "effective concentration" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik