"large concentration" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża koncentracja
  1. large przymiotnik + concentration rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The largest concentration of people was away to the north.

powered by  eTutor logo