ANGIELSKI NA WAKACJE.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"child" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

child rzeczownik

rzeczownik + child
Kolokacji: 84
poster child • Julia Child • neighborhood child • school child • street child • child of one's marriage • city child • father child • love child • ...
child + rzeczownik
Kolokacji: 119
child abuse • child care • child actor • child pornography • child support • child labor • child prodigy • child molester • child welfare • ...
child + czasownik
Kolokacji: 468
child learns • child attends • child grows • child suffers • child cries • child dies • child plays • child enters • child experiences • ...
czasownik + child
Kolokacji: 404
child born • teach children • educate children • bear children • protect children • harm children • affect children • treat children • ...
przymiotnik + child
Kolokacji: 478
young child • unborn child • disabled child • illegitimate child • eldest child • sick child • foster child • school-age child • ...
przyimek + child
Kolokacji: 47
per child • among children • for children • including children • with children • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.