"teach several children" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: teach children
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz kilkoro dzieci
  1. teach czasownik + child rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    What are they teaching children in the schools these days?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo