ANGIELSKI NA WAKACJE.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"child" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

child rzeczownik

rzeczownik + child
Kolokacji: 84
poster child • Julia Child • neighborhood child • school child • street child • child of one's marriage • city child • father child • love child • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 31
1. poster child = dziecko z plakatu organizacji pomocowych poster child
2. Julia Child = Julia Dziecko Julia Child
5. street child = dziecko uliczne street child
7. city child = dziecko miasta city child
8. father child = dziecko ojca father child
9. love child = dziecko miłości, owoc miłości (eufemizm na nieślubne dziecko) love child
10. flower child = dziecko kwiat flower child
11. child of one's wife = dziecko z czyjś żona child of one's wife
12. Christ Child = Dzieciątko Jezus Christ Child
13. village child = miejscowe dziecko village child
14. problem child = dziecko sprawiające kłopoty wychowawcze problem child
15. girl child = dziecko dziewczynki girl child
16. minority child = dziecko mniejszościowe minority child
17. refugee child = dziecko uchodźce refugee child
18. child of immigrants = dziecko imigrantów child of immigrants
19. bastard child = dziecko łajdaka bastard child
20. child of God = dziecko boży child of God
25. child of men = dziecko ludzi child of men
26. income child = dziecko dochodu income child
27. infant child = dziecięce dziecko infant child
28. class child = dziecko klasy class child
29. way child = dziecko drogi way child
30. time child = dziecko czasu time child
31. Desmond Child = Desmond Dziecko Desmond Child
child + rzeczownik
Kolokacji: 119
child abuse • child care • child actor • child pornography • child support • child labor • child prodigy • child molester • child welfare • ...
child + czasownik
Kolokacji: 468
child learns • child attends • child grows • child suffers • child cries • child dies • child plays • child enters • child experiences • ...
czasownik + child
Kolokacji: 404
child born • teach children • educate children • bear children • protect children • harm children • affect children • treat children • ...
przymiotnik + child
Kolokacji: 478
young child • unborn child • disabled child • illegitimate child • eldest child • sick child • foster child • school-age child • ...
przyimek + child
Kolokacji: 47
per child • among children • for children • including children • with children • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.