"teach the children" — Słownik kolokacji angielskich

teach the children kolokacja
Popularniejsza odmiana: teach children
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz dzieci
  1. teach czasownik + child rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He looked forward to teaching the four children quite a lot.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo