"young child" — Słownik kolokacji angielskich

young child kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): młode dziecko
  1. young przymiotnik + child rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Her three young children have been running in and out the whole time.

    Podobne kolokacje: