"put one's children" — Słownik kolokacji angielskich

put one's children kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś dzieci
  1. put czasownik + child rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    How else are we going to put our children through college?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo