"tell children" — Słownik kolokacji angielskich

tell children kolokacja
Popularniejsza odmiana: tell one's children
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz dzieciom
  1. tell czasownik + child rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They, too, had many questions about what to tell their children.

    Podobne kolokacje: