ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"teach one's child" — Słownik kolokacji angielskich

teach one's child kolokacja
Popularniejsza odmiana: teach children
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uczyć czyjś dziecko
  1. teach czasownik + child rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    What are they teaching children in the schools these days?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo