"put children" — Słownik kolokacji angielskich

put children kolokacja
Popularniejsza odmiana: put one's children
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysłane dzieci
  1. put czasownik + child rzeczownik
    Silna kolokacja

    How else are we going to put our children through college?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo