"put one's child" — Słownik kolokacji angielskich

put one's child kolokacja
Popularniejsza odmiana: put one's children
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś dziecko
  1. put czasownik + child rzeczownik
    Luźna kolokacja

    How else are we going to put our children through college?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo