"tell one's children" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś dzieci
  1. tell czasownik + child rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    What he told the children in school, they would probably believe.

    Podobne kolokacje: