"feature children" — Słownik kolokacji angielskich

feature children kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dzieci cechy
  1. feature czasownik + child rzeczownik
    Silna kolokacja

    It will also prepare at least one evening production that is to feature children from the neighborhood.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo