KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"obijanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "obijanie" po polsku

obijanie

rzeczownik
 1. upholstering
 2. deer rub
 3. jauking
czasownik
 1. chip ***
 2. bruise *
 3. upholster
 4. dawdle
 5. jauk
czasownik
 1. coast ***
  • obijać się, migać się
   Don't ask him for help, he'll just coast and you'll have to do everything on your own. (Nie proś go o pomoc, będzie się tylko obijał i będziesz musiał zrobić wszystko sam.)
   It's time to stop coasting and start working! (Czas przestać się obijać i zacząć pracować!)
 2. loaf , *   [INTRANSITIVE]
 3. potter British English * , putter American English
 4. swan *   British English informal
 5. mike ****
  • obijać się, opierniczać się, nic nie robić slang
   When will you stop miking and start doing something productive? (Kiedy przestaniecie się obijać i zaczniecie robić coś produktywnego?)
   You can't mike at work, the boss will get angry. (Nie możesz się opierniczać w pracy, szef się zdenerwuje.)
 6. fester
 7. lounge around , lounge about , lounge away
 8. lump *
 9. marinate , także: marinade
 10. lallygag , lollygag
 11. lollygag
 12. lepak slang
 13. footle , footle around , footle about   slang
 14. bludge
 15. dog-fuck
phrasal verb
 1. fool around
 2. lie about *
 3. mess around , także: mess about  
  She complained about children doing nothing but messing around. (Ona uskarżała się na dzieci, które nic nie robią, tylko się obijają.)
  Stop messing around and help me. (Przestań się obijać i mi pomóż.)
 4. rattle around  
 5. knock around
 6. goof off informal   informal
  link synonim: goof around
 7. jerk around
 8. loaf around , loaf about
 9. putz around
 10. laze around , laze about
 11. rat around
 12. piss around informal , piss about informal
 13. doss around   informal
 14. piddle about
 15. tit about , tit around
 16. hack around
 17. slob about
 18. veg out , także: vege out
 19. slob around
 20. bum around , bum about
 21. dick around
 1. goof around American English informal  
  link synonim: goof off
idiom
 1. go through the motions
 2. hold up a corner  
 3. lie down on the job , lay down on the job  
 4. fanny around
 5. twiddle one's thumbs
 6. moon away
 7. bugger around   British English informal

Powiązane zwroty — "obijanie"

czasownik
bić = hit +19 znaczeń
bić się = fight +3 znaczenia
rzeczownik
obicie = bruise +2 znaczenia
bicie = beating +18 znaczeń
phrasal verb
inne

powered by  eTutor logo