14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 5 kwietnia. #zostanwdomuZałóż konto

"window" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

window rzeczownik

rzeczownik + window
Kolokacji: 181
glass window • Microsoft Window • car window • bedroom window • shop window • side window • bay window • picture window • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 57
(2) Microsoft
Kolokacji: 1
  • He saw one, against the side window of the store.
  • She turned away from the side window and went back into the kitchen, feeling more alone than she'd ever felt in her life.
  • So I got up to have a look out of the side window.
  • "Did you hear anything at the side window a while ago?"
  • He could see through the side window of the front seat.
  • A side window stood open to let in the cool night air.
  • There was no possible way for a living human being to get back to the side windows.
  • He turned to look out the side window and smiled to himself.
  • I tried to look out the side window, only to find that there wasn't one.
  • From a side window of the service station, he looked in upon the scene.
2. drive-in window = okno dla zmotoryzowanych drive-in window
3. warehouse window = okno magazynu warehouse window
4. bank window = okno bankowe bank window
(12) office, power, teller, chat
Kolokacji: 4
(16) January, Christmas, holiday
Kolokacji: 3
(18) ticket, replacement
Kolokacji: 2
(19) summer, winter, time, century
Kolokacji: 4
(21) Lancet, bridge, takeout
Kolokacji: 3
(22) observation, Finder, view
Kolokacji: 3
(24) storm, barracks
Kolokacji: 2
(25) launch, launching
Kolokacji: 2
(26) bow, tracery
Kolokacji: 2
(30) plastic, vinyl
Kolokacji: 2
(31) discount, prison
Kolokacji: 2
(33) ceiling, corridor
Kolokacji: 2
(34) garage, shed
Kolokacji: 2
window + rzeczownik
Kolokacji: 138
Windows Vista • window frame • window seat • Windows version • window sill • window ledge • Windows Server • window glass • ...
window + czasownik
Kolokacji: 108
window opens • window overlooking • window facing • window dressing • window closes • window looks • window gives • window shows • ...
czasownik + window
Kolokacji: 124
break windows • install windows • use Windows • include windows • look out of the window • open in a window • ...
przymiotnik + window
Kolokacji: 257
open window • broken window • narrow window • tall window • arched window • front window • floor-to-ceiling window • French window • ...
przyimek + window
Kolokacji: 42
without windows • for Windows • with windows • of windows • including windows • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.