"stand at one's window" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: stand at the window
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stać czyjś okno
  1. stand czasownik + window rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Standing at the window, she heard them vote on their decision.

    Podobne kolokacje: