BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"window" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

window rzeczownik

rzeczownik + window
Kolokacji: 181
glass window • Microsoft Window • car window • bedroom window • shop window • side window • bay window • picture window • ...
window + rzeczownik
Kolokacji: 138
Windows Vista • window frame • window seat • Windows version • window sill • window ledge • Windows Server • window glass • ...
window + czasownik
Kolokacji: 108
window opens • window overlooking • window facing • window dressing • window closes • window looks • window gives • window shows • ...
czasownik + window
Kolokacji: 124
break windows • install windows • use Windows • include windows • look out of the window • open in a window • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 34
3. use Windows = wykorzystanie Windows use Windows
4. include windows = obejmuj okna include windows
5. open in a window = otwarty w oknie open in a window
8. window set = okno umieściło window set
20. provide a window = dostarcz okno provide a window
22. face the window = stań przodem do okna face the window
24. wash windows = okna umycia wash windows
25. run on Windows = być pochłoniętym Windows run on Windows
30. blow out windows = uderzenie na zewnątrz okna blow out windows
31. window is filled = okno jest napełnić się window is filled
32. keep windows = trzymaj okna keep windows
34. give a window = daj okno give a window
przymiotnik + window
Kolokacji: 257
open window • broken window • narrow window • tall window • arched window • front window • floor-to-ceiling window • French window • ...
przyimek + window
Kolokacji: 42
without windows • for Windows • with windows • of windows • including windows • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.