BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"window" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

window rzeczownik

rzeczownik + window
Kolokacji: 181
glass window • Microsoft Window • car window • bedroom window • shop window • side window • bay window • picture window • ...
window + rzeczownik
Kolokacji: 138
Windows Vista • window frame • window seat • Windows version • window sill • window ledge • Windows Server • window glass • ...
window + czasownik
Kolokacji: 108
window opens • window overlooking • window facing • window dressing • window closes • window looks • window gives • window shows • ...
czasownik + window
Kolokacji: 124
break windows • install windows • use Windows • include windows • look out of the window • open in a window • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 34
  • And the guy had to break a window, if he wanted to get in the house.
  • I looked around for a rock to break a window.
  • Because then they can go over and break a window.
  • The next car that comes by, I'll break a window and get help.
  • If he's just going to break a window and try to carry her off, any one of us can stop him.
  • The ball looked like it was going to hit the school building and break a window.
  • "I want to go back to my house, but I'd have to break a window just to get in there."
  • The main window in the living room has been broken for more than a year, she said.
  • They really thought the window was broken from the outside.
  • Why, they said, every window in the place was broken.
3. use Windows = wykorzystanie Windows use Windows
4. include windows = obejmuj okna include windows
5. open in a window = otwarty w oknie open in a window
8. window set = okno umieściło window set
20. provide a window = dostarcz okno provide a window
22. face the window = stań przodem do okna face the window
24. wash windows = okna umycia wash windows
25. run on Windows = być pochłoniętym Windows run on Windows
30. blow out windows = uderzenie na zewnątrz okna blow out windows
31. window is filled = okno jest napełnić się window is filled
32. keep windows = trzymaj okna keep windows
34. give a window = daj okno give a window
przymiotnik + window
Kolokacji: 257
open window • broken window • narrow window • tall window • arched window • front window • floor-to-ceiling window • French window • ...
przyimek + window
Kolokacji: 42
without windows • for Windows • with windows • of windows • including windows • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.