"open windows" — Słownik kolokacji angielskich

open windows kolokacja
Popularniejsza odmiana: open a window
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): otwarte okna
  1. open czasownik + window rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The room was hot, but she knew better than to open the window.

    Podobne kolokacje:

podobne do "open windows" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "open windows" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inne