ANGIELSKI ALBO PSIKUS!-40% na roczny kurs online tylko do niedzieli.Sprawdź

"window" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

window rzeczownik

rzeczownik + window
Kolokacji: 181
glass window • Microsoft Window • car window • bedroom window • shop window • side window • bay window • picture window • ...
window + rzeczownik
Kolokacji: 138
Windows Vista • window frame • window seat • Windows version • window sill • window ledge • Windows Server • window glass • ...
window + czasownik
Kolokacji: 108
window opens • window overlooking • window facing • window dressing • window closes • window looks • window gives • window shows • ...
czasownik + window
Kolokacji: 124
break windows • install windows • use Windows • include windows • look out of the window • open in a window • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 34
(3) use, design, dedicate
Kolokacji: 3
(5) look, jump, face
Kolokacji: 6
1. open in a window = otwarty w oknie open in a window
3. support Windows = wsparcie Windows support Windows
4. stand to the window = postaw w stan gotowości okno stand to the window
6. show windows = okna wystawowe show windows
7. sit to the window = usiądź do okna sit to the window
9. sit by the window = siedź przy oknie sit by the window
  • He sat and saw her sitting in the chair by the window.
  • He was sitting in his chair by the window and looking out into the night.
  • Come sit by the window and tell me about your day.
  • I was sitting in the big chair by the window.
  • The day came when he was able to leave his bed and sit by the window.
  • She sat by the window all night, looking at the sea.
  • I got up in the night and saw her sitting by the window.
  • Now our father sat by the window and never spoke of the future.
  • Their mother is sitting in the chair by the window.
  • She went and sat again by the window looking out to sea.
(9) shatter, blow, light
Kolokacji: 3
(11) provide, leave, offer
Kolokacji: 3
(14) roll
Kolokacji: 2
(15) flank, surmount
Kolokacji: 2
przymiotnik + window
Kolokacji: 257
open window • broken window • narrow window • tall window • arched window • front window • floor-to-ceiling window • French window • ...
przyimek + window
Kolokacji: 42
without windows • for Windows • with windows • of windows • including windows • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.