"stand by the window" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stań przy oknie
  1. stand czasownik + window rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Only one of them was standing by the window, looking out.

    Podobne kolokacje: