KURS TRAVEL ENGLISH -50%.Przygotuj się do kolejnej podróży z eTutorem.Sprawdź

"window" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

window rzeczownik

rzeczownik + window
Kolokacji: 181
glass window • Microsoft Window • car window • bedroom window • shop window • side window • bay window • picture window • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 57
(2) Microsoft
Kolokacji: 1
2. drive-in window = okno dla zmotoryzowanych drive-in window
3. warehouse window = okno magazynu warehouse window
4. bank window = okno bankowe bank window
  • I said, "You won't let them put May in the bank window, will you?"
  • And yet those stains tell me that I dressed, made my way out, attempted to open the bank windows, and returned.
  • In the process they broke a bank window, setting off an alarm.
  • I saw in a bank window that the peso had crept up to a trading rate of twelve against the dollar.
  • Some demonstrators attempted to break a bank window and threw bottles and stones.
  • It explodes, blowing out the bank windows.
  • He glanced out of the bank window and saw a man standing in the door of the Homestake Saloon.
  • With heavy heart and no cash she was about to take off when she saw someone peering out of the bank window.
  • In the bank window, the blue strands appeared, started unfurling.
  • "Twenty pots, lined up in a bank window, startled me," he said.
(12) office, power, teller, chat
Kolokacji: 4
(16) January, Christmas, holiday
Kolokacji: 3
(18) ticket, replacement
Kolokacji: 2
(19) summer, winter, time, century
Kolokacji: 4
(21) Lancet, bridge, takeout
Kolokacji: 3
(22) observation, Finder, view
Kolokacji: 3
(24) storm, barracks
Kolokacji: 2
(25) launch, launching
Kolokacji: 2
(26) bow, tracery
Kolokacji: 2
(30) plastic, vinyl
Kolokacji: 2
(31) discount, prison
Kolokacji: 2
(33) ceiling, corridor
Kolokacji: 2
(34) garage, shed
Kolokacji: 2
window + rzeczownik
Kolokacji: 138
Windows Vista • window frame • window seat • Windows version • window sill • window ledge • Windows Server • window glass • ...
window + czasownik
Kolokacji: 108
window opens • window overlooking • window facing • window dressing • window closes • window looks • window gives • window shows • ...
czasownik + window
Kolokacji: 124
break windows • install windows • use Windows • include windows • look out of the window • open in a window • ...
przymiotnik + window
Kolokacji: 257
open window • broken window • narrow window • tall window • arched window • front window • floor-to-ceiling window • French window • ...
przyimek + window
Kolokacji: 42
without windows • for Windows • with windows • of windows • including windows • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.