"front window" — Słownik kolokacji angielskich

front window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okno frontu
  1. front przymiotnik + window rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He and the other two were over by the front windows, looking out into the rain.

    Podobne kolokacje: