"original window" — Słownik kolokacji angielskich

original window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oryginalne okno
  1. original przymiotnik + window rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Several original windows remain in the Church, though many were replaced.

    Podobne kolokacje: