BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"window" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

window rzeczownik

rzeczownik + window
Kolokacji: 181
glass window • Microsoft Window • car window • bedroom window • shop window • side window • bay window • picture window • ...
window + rzeczownik
Kolokacji: 138
Windows Vista • window frame • window seat • Windows version • window sill • window ledge • Windows Server • window glass • ...
window + czasownik
Kolokacji: 108
window opens • window overlooking • window facing • window dressing • window closes • window looks • window gives • window shows • ...
czasownik + window
Kolokacji: 124
break windows • install windows • use Windows • include windows • look out of the window • open in a window • ...
przymiotnik + window
Kolokacji: 257
open window • broken window • narrow window • tall window • arched window • front window • floor-to-ceiling window • French window • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 54
1. open window = otwarte okno open window
5. tall window = wysokie okno tall window
7. front window = okno frontu front window
9. French window = portefenetr (wysokie okno występującej w architekturze pałacowej od XVII do XIX wieku) French window
10. upper window = górne okno upper window
11. tiny window = maleńkie okno tiny window
12. rear window = tylna szyba rear window
13. plate-glass window = talerz-szklany okno plate-glass window
14. small window = niewielkie okienko small window
15. wide window = szerokie okno wide window
16. single window = jedno okno single window
17. huge window = olbrzymie okno huge window
19. big window = duże okno big window
20. little window = mało okna little window
21. new window = nowe okno new window
22. second-story window = drugi-historia okno second-story window
23. long window = długie okno long window
24. tinted window = przyciemniona szyba, okno z przyciemnioną szybą tinted window
25. second-floor window = drugi-podłoga okno second-floor window
26. rectangular window = prostokątne okno rectangular window
27. dark window = ciemne okno dark window
28. mullioned window = wielodzielne okno mullioned window
30. great window = świetne okno great window
31. clerestory window = okno przezrocza clerestory window
32. low window = niskie okno low window
33. curtained window = curtained okno curtained window
34. original window = oryginalne okno original window
  • Several original windows remain in the Church, though many were replaced.
  • Of course the original windows had been blown instantly out.
  • The original windows on the second still exist but have been boarded up.
  • Leaks from the original windows had damaged the south side of the house.
  • The original windows were replaced sometime between 1912 and 1932.
  • The original wooden windows have been replaced by metal ones.
  • He sent the original windows to Italy to be restored.
  • It still has three of its original windows, two at the east end and one on the south side.
  • "They are the original 18th-century windows and have not been opened in 150 years," he said.
  • If your home is older, it may still have the original windows and doors, which often leak heat.
35. three-light window = okno trzy-światła three-light window
36. circular window = okno koliste circular window
37. two-light window = okno dwuczęściowe two-light window
38. darkened window = przesłonięte okno darkened window
39. double-hung window = podwójny-zawiesić/zawieszać okno double-hung window
40. broad window = szerokie okno broad window
41. nearest window = najbliższe okno nearest window
42. dirty window = brudne okno dirty window
43. double window = okno podwójne double window
44. old window = stare okno old window
45. ground-floor window = okno na parterze ground-floor window
46. round window = okno okrągłe round window
47. electric window = szyba elektryczna electric window
48. third-floor window = okno trzeci-podłoga third-floor window
49. square window = kwadratowe okno square window
50. main window = główne okno main window
51. dusty window = zakurzone okno dusty window
52. oval window = okienko owalne oval window
53. shattered window = rozwiane okno shattered window
54. clear window = czyste okno clear window
przyimek + window
Kolokacji: 42
without windows • for Windows • with windows • of windows • including windows • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.