"mullioned window" — Słownik kolokacji angielskich

mullioned window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wielodzielne okno
  1. mullioned przymiotnik + window rzeczownik
    Silna kolokacja

    In the upper part is a large mullioned window.

    Podobne kolokacje: