"main window" — Słownik kolokacji angielskich

main window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główne okno
  1. main przymiotnik + window rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In the auditorium someone shouted, pointing at the main window.

    Podobne kolokacje: