"shattered window" — Słownik kolokacji angielskich

shattered window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozwiane okno
  1. shattered przymiotnik + window rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The doors were broken, and she could see shattered windows in the walls.

    Podobne kolokacje: