"new window" — Słownik kolokacji angielskich

new window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowe okno
  1. new przymiotnik + window rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And, they had a new window in the other wall.

    Podobne kolokacje: