"gothic window" — Słownik kolokacji angielskich

gothic window kolokacja
Popularniejsza odmiana: Gothic window
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gotyckie okno
  1. gothic przymiotnik + window rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Ahead, the corridor continued to a Gothic window full of night.

    Podobne kolokacje: