"Gothic window" — Słownik kolokacji angielskich

Gothic window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Gotyckie okno
  1. gothic przymiotnik + window rzeczownik
    Silna kolokacja

    Ahead, the corridor continued to a Gothic window full of night.

    Podobne kolokacje: