Mamma mia! WŁOSKI ZA 5 ZŁRozpocznij włoską przygodę jeszcze dziśSPRAWDŹ >>Zamknij

"stage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

stage rzeczownik

rzeczownik + stage
Kolokacji: 122
center stage • planning stage • concert stage • Broadway stage • London stage • world stage • stage of one's career • group stage • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 34
(5) world, group, existence, egg
Kolokacji: 4
(9) mountain, flood
Kolokacji: 2
3. festival stage = festiwal etap festival stage
4. quarter stage = jedna czwarta etapu quarter stage
  • The team made the quarter final stage at the 2004 Olympics.
  • Random draws were made after each round up to the quarter final stage.
  • The victory assured Australia's progression to the quarter final stage of the tournament.
  • They were knocked out at the quarter final stage by Dublin.
  • She reached the quarter final stage (singles) in both games.
  • The winner of the second round advances to the quarter final stage.
  • The top two teams in each group qualified automatically for the quarter final stage.
  • The top four ranked sides according to the leagues enter at the quarter final stage.
  • The team exited at the quarter final stage after beaten by Brazil.
  • England were knocked out at the quarter final stage in both tournaments.
5. infant stage = dziecięca scena infant stage
6. infancy stage = wczesne dzieciństwo etap infancy stage
7. Millennium Stage = Tysiąclecie Etap Millennium Stage
8. school stage = etap szkolny school stage
9. honeymoon stage = miesiąc miodowy etap honeymoon stage
10. incubation stage = inkubacja etap incubation stage
(14) prototype, pilot
Kolokacji: 2
(15) rocket, ascent, seedling
Kolokacji: 3
(16) League, committee, pool
Kolokacji: 3
(17) pregnancy, REM
Kolokacji: 2
(20) championship, Met
Kolokacji: 2
(21) illness, disease, tumor
Kolokacji: 3
(23) beta, I
Kolokacji: 2
(24) qualification, proposal
Kolokacji: 2
(25) booster, amplifier
Kolokacji: 2
(26) descent, relationship, sprint
Kolokacji: 3
(27) Pyramid, studio
Kolokacji: 2
(28) caterpillar, larva, tadpole
Kolokacji: 3
(29) blastocyst, embryo
Kolokacji: 2
(30) turbine, compressor
Kolokacji: 2
(31) Dodger, Dodgers
Kolokacji: 2
(32) manufacturing, rebuilding
Kolokacji: 2
(33) nightclub, cabaret, club
Kolokacji: 3
stage + rzeczownik
Kolokacji: 138
stage production • stage manager • stage actor • stage presence • stage debut • stage version • stage adaptation • stage actress • ...
stage + czasownik
Kolokacji: 51
stage begins • stage involves • stage takes • stage includes • stage consists • ...
czasownik + stage
Kolokacji: 114
consist of several stages • qualify for the stage • take on the stage • eliminate in the group stage • perform on stage • ...
przymiotnik + stage
Kolokacji: 213
early stage • final stage • later stage • initial stage • late stage • advanced stage • larval stage • preliminary stage • ...
przyimek + stage
Kolokacji: 31
on stage • through stages • between stages • at this stage • onto the stage • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.