PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"stage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

stage rzeczownik

rzeczownik + stage
Kolokacji: 122
center stage • planning stage • concert stage • Broadway stage • London stage • world stage • stage of one's career • group stage • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 34
(5) world, group, existence, egg
Kolokacji: 4
(9) mountain, flood
Kolokacji: 2
3. festival stage = festiwal etap festival stage
4. quarter stage = jedna czwarta etapu quarter stage
5. infant stage = dziecięca scena infant stage
6. infancy stage = wczesne dzieciństwo etap infancy stage
7. Millennium Stage = Tysiąclecie Etap Millennium Stage
  • Additional events are to take place on the Millennium Stage.
  • In the two and a half years since the Millennium Stage began, more than 500,000 people have attended, Mr. Johnson said.
  • Free performances are available at the Kennedy Center, everyday at 6pm at the Millennium Stage.
  • The 4:30 p.m. tour ends at the Millennium Stage, just in time for a free performance at 6:00 p.m.
  • Additionally, free performances are offered at the Millennium Stage every night at 6 pm.
  • Free concerts daily on the Millennium Stage.
  • Free performances take place on the Millennium Stage at 6:00 pm 365 days a year.
  • This concert is preceded by a free chamber program on the Millennium Stage at 6, featuring works by women composers.
  • He has performed twice on the Millennium Stage of the Kennedy Center.
  • A broad range of art forms are featured on the Millennium Stage.
8. school stage = etap szkolny school stage
9. honeymoon stage = miesiąc miodowy etap honeymoon stage
10. incubation stage = inkubacja etap incubation stage
(14) prototype, pilot
Kolokacji: 2
(15) rocket, ascent, seedling
Kolokacji: 3
(16) League, committee, pool
Kolokacji: 3
(17) pregnancy, REM
Kolokacji: 2
(20) championship, Met
Kolokacji: 2
(21) illness, disease, tumor
Kolokacji: 3
(23) beta, I
Kolokacji: 2
(24) qualification, proposal
Kolokacji: 2
(25) booster, amplifier
Kolokacji: 2
(26) descent, relationship, sprint
Kolokacji: 3
(27) Pyramid, studio
Kolokacji: 2
(28) caterpillar, larva, tadpole
Kolokacji: 3
(29) blastocyst, embryo
Kolokacji: 2
(30) turbine, compressor
Kolokacji: 2
(31) Dodger, Dodgers
Kolokacji: 2
(32) manufacturing, rebuilding
Kolokacji: 2
(33) nightclub, cabaret, club
Kolokacji: 3
stage + rzeczownik
Kolokacji: 138
stage production • stage manager • stage actor • stage presence • stage debut • stage version • stage adaptation • stage actress • ...
stage + czasownik
Kolokacji: 51
stage begins • stage involves • stage takes • stage includes • stage consists • ...
czasownik + stage
Kolokacji: 114
consist of several stages • qualify for the stage • take on the stage • eliminate in the group stage • perform on stage • ...
przymiotnik + stage
Kolokacji: 213
early stage • final stage • later stage • initial stage • late stage • advanced stage • larval stage • preliminary stage • ...
przyimek + stage
Kolokacji: 31
on stage • through stages • between stages • at this stage • onto the stage • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.