PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"infancy stage" — Słownik kolokacji angielskich

infancy stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesne dzieciństwo etap
  1. infancy rzeczownik + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "But even if this is something that cannot be done immediately, I believe we are at the infancy stage of a new movement."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo