"stage line" — Słownik kolokacji angielskich

stage line kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): linia sceniczna
  1. stage rzeczownik + line rzeczownik
    Luźna kolokacja

    A hotel was opened and the town was served by a stage line.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo