"stage of one's lives" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: stage of life
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): etap z czyjś życia
  1. life rzeczownik + stage rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But in a stage of my life I used to do the same thing a lot.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo