"quarter stage" — Słownik kolokacji angielskich

quarter stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jedna czwarta etapu
  1. quarter rzeczownik + stage rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The team made the quarter final stage at the 2004 Olympics.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo