PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"stage blood" — Słownik kolokacji angielskich

stage blood kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krew sceniczna
  1. stage rzeczownik + blood rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Instead, they saw only a faint spattering of stage blood.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo