"stage of life" — Słownik kolokacji angielskich

stage of life kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): etap życia
  1. life rzeczownik + stage rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But in a stage of my life I used to do the same thing a lot.

    Podobne kolokacje: