"stage of the period" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): etap okresu
  1. period rzeczownik + stage rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Except for the very early stages of the first period and part of the third, the Bruins were the dominant team in the game.

    Podobne kolokacje:

podobne do "stage of the period" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "stage of the period" po polsku

rzeczownik
nazwa własna

powered by  eTutor logo