Mamma mia! WŁOSKI ZA 5 ZŁRozpocznij włoską przygodę jeszcze dziśSPRAWDŹ >>Zamknij

"official" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

official rzeczownik

rzeczownik + official
Kolokacji: 371
government official • Administration official • city official • police official • school official • union official • health official • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
9. Pentagon official = urzędnik z Pentagonu Pentagon official
10. intelligence official = funkcjonariusz sił wywiadowczych intelligence official
11. party official = urzędnik partyjny party official
12. security official = urzędnik związany z bezpieczeństwem security official
18. church official = urzędnik kościelny church official
19. immigration official = przedstawiciel urzędu imigracyjnego, urzędnik imigracyjny immigration official
23. prison official = urzędnik więzienny prison official
25. customs official = celnik, celniczka, urzędnik urzędu celnego customs official
31. NATO official = Urzędnik NATO NATO official
32. NASA official = NASA urzędnik NASA official
33. Vatican official = Watykan urzędnik Vatican official
35. relief official = urzędnik w zastępstwie relief official
36. state official = funkcjonariusz państwowy state official
37. fire official = urzędnik ognia fire official
39. Army official = Wojskowy urzędnik Army official
43. Navy official = Urzędnik marynarki wojennej Navy official
44. club official = klubu urzędnik club official
46. trade official = urzędnik handlowy trade official
48. town official = urzędnik miasta town official
49. court official = urzędnik sądowy court official
50. team official = urzędnik zespołowy team official
51. board official = urzędnik zarządu board official
60. state local official = stan miejscowy urzędnik state local official
64. aid official = urzędnik pomocowy aid official
69. race official = urzędnik wyścigu race official
70. law enforcement official = urzędnik ochrony porządku publicznego law enforcement official
71. official of one's journey = oficjalny z czyjś podróż official of one's journey
72. Justice official = Urzędnik sprawiedliwości Justice official
74. airline official = urzędnik linii lotniczych airline official
75. White House official = Urzędnik Białego Domu White House official
76. Justice Department official = Urzędnik departamentu sprawiedliwości Justice Department official
77. enforcement official = urzędnik przymusu enforcement official
81. State Department official = Urzędnik Departamentu Stanu State Department official
82. Defense Department official = Obrona Departament urzędnik Defense Department official
83. New Jersey official = Urzędnik New Jersey New Jersey official
84. budget official = urzędnik budżetowy budget official
85. United States official = Stany Zjednoczone oficjalny United States official
87. game official = urzędnik gry game official
89. New York official = Urzędnik Nowego Jorku New York official
90. fund official = urzędnik funduszu fund official
91. safety official = urzędnik bezpieczeństwa safety official
95. Washington official = Urzędnik waszyngtoński Washington official
97. state city official = urzędnik państwowy miasta state city official
98. committee official = urzędnik komitetu committee official
99. Bush official = Bush urzędnik Bush official
100. Medicare official = Medicare urzędnik Medicare official
official + rzeczownik
Kolokacji: 3
Officials Report • Bordeaux Wine Official Classification • Official Website
official + czasownik
Kolokacji: 392
official says • official acknowledges • official declines • official announces • official expresses • official insists • official estimates • ...
czasownik + official
Kolokacji: 109
elect officials • quote officials • appoint officials • allow officials • accuse officials • tell officials • ask officials • make official • ...
przymiotnik + official
Kolokacji: 250
senior official • American official • local official • top official • military official • public official • federal official • Israeli official • ...
przyimek + official
Kolokacji: 20
among officials • by officials • including officials • with officials • between officials • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.