"university official" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik uniwersytecki
  1. university rzeczownik + official rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He will continue in the former position, university officials said.

powered by  eTutor logo