"Court official" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "Court official" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik
  1. urzędnik sądowy

"Court official" — Słownik kolokacji angielskich

Court official kolokacja
Popularniejsza odmiana: court official
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Urzędnik sądowy
  1. court rzeczownik + official rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Court officials said the average was 39 hours over recent months.